Zapisy na szkolenie - Gdański Urząd Pracy


Klauzula informacyjna dot. szkoleń grupowych

Szkolenia realizowane są w ramach ZIT IV w III kw. br.(Zintegrowane Inwestycje w Talenty IV), FEP (Fundusze Europejskie dla Pomorza) oraz w ramach środków z Funduszu Pracy - zapisy na III i IV kwartał br.

Warunkiem udziału w kursach finansowanych ze środków ZIT IV jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Gdańskim Urzędzie Pracy oraz ukończony 30. rok życia. W przypadku panów wymagane jest dodatkowo spełnienie co najmniej jednego z poniższych kryteriów:
 • pozostawanie bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres 12 miesięcy,
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • ukończony 50 rok życia,
 • posiadanie wykształcenia najwyżej średniego (z wyłączeniem wyższego i pomaturalnego/policealnego).
W pierwszej kolejności będą kierowane osoby spełniające powyższe kryteria.
 
W przypadku kursów finansowych z Funduszu Pracy (FP) wymagane jest jedynie posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Gdańskim Urzędzie Pracy.
 
W ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza ( FEP) kursy skierowane są dla wszystkich osób zarejestrowanych w GUP w szczególności do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.
 • osoby w wieku 18-29 lat,
 • osoby w wieku 55 lat i starsze,
 • osoby długotrwale bezrobotne (wg definicji ustawy),
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (czyli wykształcenie maksymalnie średnie),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, osobami z niepełnosprawnościami czy osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Udział w szkoleniu osób w wieku 18-29 lat zostanie poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych.
 
WSPARCIE DLA OSÓB PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA MUSI BYĆ UKIERUNKOWANE NA ZDOBYCIE UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNYCH W ZAWODACH ZWIĄZANYCH Z CO NAJMNIEJ JEDNĄ Z INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI POMORZA (ISP): 
 • ISP 1 –technologie offshore i portowo-logistyczne, 
 • ISP 2 – technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie, 
 • ISP 3 – technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie, 
 • ISP 4 – technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. 
Więcej informacji uzyskasz u swojego doradcy klienta w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego.
 
** Zapisując się na szkolenie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przesłanych przez poniższy formularz (Zapisz się na szkolenie). Dane osobowe będą przetwarzane tylko wyłącznie w celu kontaktowania się Panem/Panią i będą przetwarzane przez okres trwania naboru. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępne jest w Ochrona danych osobowych.
 

Zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie grupowe organizowane przez Gdański Urząd Pracy

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Tekst do identyfikacji Reload-Capcha
baner wypełnij ankietę

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę