Bon szkoleniowy w GUP - Gdański Urząd Pracy


Bon szkoleniowy w GUP

W 2023 roku ta forma wsparcie nie będzie realizowana przez Gdański Urząd Pracy

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na szkolenie wskazane przez osobę, której bon przyznano, a także opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:
  • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
  • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
  • przejazdu na szkolenia w wysokości:
  • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  • od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
  • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:
  • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  • powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
  • powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy koszt szkolenia przekracza wysokości określoną w bonie, osoba bezrobotna sama pokrywa koszty przekraczające wskazany limit.

znacznik

W razie pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Patrycja Boreczek Doradca klienta /58/ 743-13-23 patrycja.boreczek@gup.gdansk.pl
Emilia Szczepkowska Doradca klienta /58/ 743-13-39 emilia.szczepkowska@gup.gdansk.pl
Karolina Bącela Doradca klienta /58/ 743-14-82 karolina.bacela@gup.gdansk.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę