Pomoc w kontaktach z urzędami - Gdański Urząd Pracy


Pomoc w kontaktach z urzędami

znacznikInstytucje udzielające pomocy imigrantom w Gdańsku

 
Pomorski Urząd Wojewódzki
Oddział do Spraw Legalizacji Zatrudnienia
ul. Legionów 130, Gdynia,
godziny przyjęć klientów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 9:00 - 14:00
czwartek - 11:00 - 18:00
Oddział do Spraw Legalizacji Pobytu
ul. Okopowa 21/27 Gdańsk,
godziny przyjęć klientów:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 9:00 - 14:00
wtorek - 11:00 - 18:00
 
Urząd Miejski w Gdańsku
W Urzędzie Miejskim m.in.: złożysz wniosek w sprawie meldunku, nadania nr pesel, zarejestrujesz działalność gospodarczą lub uzyskasz polski dokument prawa jazdy.
 
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy w Polsce. Skupia się w szczególności na przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisach dotyczących zatrudnienia oraz innych form pracy zarobkowej. Tu masz możliwość zgłoszenia nadużyć w stosunku do Ciebie, jako pracownika.
Porady prawne:
Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy:
- 801 002 006 dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych
- 22 667 65 00 dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Znajdziesz tu pomoc w trudnej sytuacji życiowej – w szczególności w przypadku, bezrobocia, bezdomności, ciężkiej choroby. Szczególną opieką MOPR otacza rodziny wielodzietne, uchodźców, osoby niepełnosprawne, a także tych, których dotknęła jakakolwiek klęska (np. żywiołowa czy ekologiczna).
 
Narodowy Fundusz Zdrowia
Państwowa instytucja, finansująca świadczenia opieki zdrowotnej. Aby korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w razie zachorowania, wypadku, urazu itp. musisz mieć opłacane składki (co miesiąc). Przebywając w Polsce legalnie, możesz ubezpieczyć się dobrowolnie.
 
Związek Ukraińców w Polsce
Organizacja zrzeszająca społeczność ukraińską, promująca kulturę Ukrainy. Organizująca spotkania w domu ukraińskim.
 
Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów
Instytucja pomagająca cudzoziemcom m. in. w nauce języka polskiego, doradztwie zawodowym, udzielająca informacji prawno-pobytowych.

 

Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta
Celem nadrzędnym tej katolickiej organizacji charytatywnej jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim, w duchu patrona św. Brata Alberta. Towarzystwo prowadzi schroniska, punkty charytatywne, udziela pomocy w załatwianiu formalności (wyrabiania dokumentów, badań lekarskich, pomoc w poszukiwaniu pracy, kontaktów z rodziną, grupą terapeutyczną).

 

Fundacja Crossroads - Zatoka Gdańska
Misją fundacji jest pomoc uchodźcom i emigrantom z krajów byłego ZSRR przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • ul. Zaułek Św. Bartłomieja 1, 80-847 Gdańsk

 

Katedralna Parafia Prawosławna w Gdańsku
Ta parafia pomaga w odnalezieniu się w rzeczywistości Gdańska cudzoziemcom pochodzącym z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Gruzji.

 

Konkatedralna Parafia greckokatolicka
Jest to parafia ukraińskojęzyczna zrzeszająca ona i integrująca społeczność ukraińską tę zamieszkałą w Polsce na stałe, jak i tę, która migruje w celach zarobkowych.

 

Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców
W Centrum znajdziesz pomoc w nauce języka polskiego, pomoc prawną. pomoc w kontaktach z urzędami oraz instytucjami, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologa oraz weźmiesz udział w działania integracyjne dla cudzoziemców, informacyjno-promocyjne dla społeczności lokalnej

 

Konsulat Ukrainy w Gdańsku
W konsulacie obywatel Ukrainy otrzyma pomoc np.: w razie utraty paszportu, w przypadku konieczności tłumaczenia dokumentów ich rejestracji w urzędach stanu cywilnego, legalizacji dokumentów itp.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Mogą być one obowiązkowe albo dobrowolne.
Jeżeli jesteś: pracownikiem i posiadasz umowę o pracę – obejmują Cię obowiązkowe ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe.

 

Gdańskie Centrum Świadczeń
Tu złożysz wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, stypendia i zasiłki szkolne, oraz świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500+".

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę