Dodatkowe informacje GUP - Gdański Urząd Pracy


Widok zawartości stron

znacznikBony stażowe

W 2023 r. ww. forma wsparcie jest zawieszona.

znacznikOrganizacja staży

W roku 2023 staże organizowane będą na okres:
•    od 3 do 9 miesięcy – dla osób do 30 roku życia
•    od 3 do 6 miesięcy – dla osób powyżej 30 roku życia.
Wnioski o zorganizowanie stażu rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do czasu wyczerpania środków finansowych.

Staże będą organizowane u pracodawców/przedsiębiorców gwarantujących zatrudnienie po okresie odbywania stażu na minimum 3 miesiące w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do odbywania stażu będą kierowane osoby bezrobotne wymagające wsparcia, spełniający kryteria określone przez pracodawcę, które zostaną zweryfikowane przez doradcę klienta pod kątem celowości i zasadności kierowania na staż.

Nie przewiduje się organizacji staży w zawodach i na stanowiskach, w których jest duża ilość ofert na rynku pracy, między innymi:
  • pracownik ochrony fizycznej,
  • kierowca,
  • sprzedawca/przedstawiciel handlowy,
  • sprzątaczka,
  • telemarketer,
  • pomoc kuchenna,
  • spawacz.
W złożonym wniosku organizator może wskazać swojego kandydata do odbywania stażu
Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu ma obowiązek skierowania osoby bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów tych badań.
 

znacznikW przypadku pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Grażyna Sitarz Doradca klienta /58/743-13-31 grazyna.sitarz@gup.gdansk.pl
Monika Góral Doradca klienta /58/ 743-14-08 monika.goral@gup.gdansk.pl
Monika Sitowska Doradca klienta /58/ 743-14-33 monika.sitowska@gup.gdansk.pl
Załączniki
Regulamin organizowania staży przez Gdański Urząd Pracy (pdf, 329 KB)
Lista obecności ZIT (pdf, 239 KB)
Wniosek o zorganizowanie stażu (pdf, 600 KB)
Lista obecności FP (pdf, 170 KB)
Wzór umowy stażowej (pdf, 53 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę