Rynek pracy - Gdański Urząd Pracy


Rynek pracy

Dane za luty 2024 r.

2,6% Stopa bezrobocia w Gdańsku
4,1% Stopa bezrobocia w powiecie gdańskim

Graficzne przedstawienie przykładowego wykresu liniowego
  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 35 000 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Statystyka lokalna

  • Bezrobocie w Gdańsku w 2022 r. Podział na dzielnice

Na zdjęciu graficzne przedstawienie rozłożonej mapy
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę