Pomoc w znalezieniu pracy - Gdański Urząd Pracy


Pomoc w znalezieniu pracy

Jesteś obywatelem Państwa spoza Unii Europejskiej i EOG i chcesz podjąć pracę w Polsce? Zrób to zgodnie z prawem!

znacznikNiezbędne dokumenty:

Musisz posiadać dokument:
  • potwierdzający legalny pobyt w Polsce,
  • upoważniający do wykonywania pracy oraz podpisaną umowę o pracę.
 
Obowiązujące dokumenty upoważniające do wykonywania pracy w Polsce
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Zezwolenie na pracę Zezwolenie na pracę sezonową
Uproszczona forma zatrudnienia cudzoziemców, z której mogą skorzystać tylko obywatele 6 państw: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii.
Na podstawie tego dokumentu cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP na okres maksymalnie 180 dni w ciągu roku.
Oświadczenie jest wydawane przez odpowiedni Powiatowy Urząd Pracy.

Więcej informacji znajdziesz:
  • Tu zarejestrujesz wniosek praca.gov.pl
  • Więcej informacji o oświadczeniach
Dokument upoważniający do wykonywania pracy w okresie maksymalnie do 3 lat.
Zezwolenie na pracę jest wydawane przez odpowiedni Urząd Wojewódzki.

Więcej informacji znajdziesz:

http://www.gdansk.uw.gov.pl/
Dokument, na podstawie którego cudzoziemiec może pracować maksymalnie 9 miesięcy w ciągu roku.
Uprawnia do wykonywania tylko ściśle kwalifikowanej pracy (sezonowej).
Zezwolenie jest wydawane przez odpowiedni Urząd Pracy.

Więcej informacji znajdziesz:

Więcej wiadomości o informacji starosty


Najczęstsze przypadki, w których obywatele spoza UE i EOG są zwolnieni z konieczności posiadania oświadczenia o powierzeniu pracy, zezwolenia na pracę, czy zezwolenia na pracę sezonową:

  1. Posiadacze Karty Polaka.
  2. Posiadacze Karty Stałego Pobytu.
  3. Posiadacze Karty Rezydenta Długoterminowego UE.
  4. Studenci polskich studiów stacjonarnych i ich absolwenci.
  5. Osoby, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną w Polsce.
  • pozostałe przypadki: http://www.migrant.info.pl/Zezwolenie_na_prac%C4%99.html

znacznikFormy zatrudnienia w Polsce:

Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę daje prawo do urlopu, ubezpieczenia zdrowotnego. Na pracodawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia emerytalnego.
Minimalna płaca dla tego typu umowy w roku 2019 wynosi 2 2250 zł brutto.
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie dotyczy wykonania konkretnej czynności na rzecz klienta.
Minimalna stawka godzinowa dla tego typu umowy wynosi obecnie 14,70 zł brutto.
Zatrudnienie na podstawie tego typu umowy jest najmniej korzystna dla pracownika.
Brak prawnej regulacji co do płacy minimalnej.
Pracodawca nie ponosi kosztów ubezpieczenia i nie odprowadza składek zdrowotnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę