Inne formy rejestracji (COVID-19) - Gdański Urząd Pracy


Inne formy rejestracji

znacznikZgłoszenie do rejestracji na formularzu KRB – rejestracja telefoniczna

W związku z wejściem w życie od 15.04.2020 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, a także mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gdańska i Powiatu Gdańskiego oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, Gdański Urząd Pracy uruchomił usługę zgłoszenia do rejestracji na formularzu KRB – rejestracja telefoniczna.

Usługa ta obowiązuje tylko w czasie ograniczenia funkcjonowania powiatowych urzędów pracy z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 
Datą rejestracji w tym przypadku jest dzień przeprowadzenia rozmowy telefonicznej przez pracownika Gdańskiego Urzędu Pracy dokonującego rejestracji z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

znacznikJak dokonać zgłoszenia do rejestracji na formularzu KRB

Krok 1.

Wejdź na stronę www.praca.gov.pl i wybierz „Rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy". Następnie wybierz „Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (KRB)".
Dla ułatwienia możesz skorzystać z poniższego linka:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu?start=true

Krok 2.

Wybierz Gdański Urząd Pracy jako adresata wniosku i przystąp do wypełniania ankiety, która określi twój status na rynku pracy ( bezrobotnego lub poszukującego pracy). Na końcu ankiety wpisz kod z obrazka.

Krok 3.

Wybierz „Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy" jako metodę rejestracji i przystąp do wypełniania kolejnych pól formularza, załączając skany dokumentów na poszczególnych etapach.

Krok 4.

Wyślij formularz elektronicznie do urzędu i czekaj na kontakt telefoniczny pracownika rejestracji w tej sprawie. Pamiętaj by podać do siebie numer telefonu, bez tego rejestracja nie będzie dokonana.

Jeżeli zapoznali się państwo z ww. zasadami i nadal mają pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gdańskiego Urzędu Pracy.
 
Od 29.09.2020 r. wszystkie osoby, które przesłały zgłoszenie do rejestracji przez Internet na formularzu KRB bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, są zobowiązane do stawienia się w wyznaczonym przez system terminie wizyty w siedzibie Gdańskiego Urzędu Pracy przy ul. Lastadia 41 w celu dopełnienia formalności związanych z rejestracją.
Niestawienie się w wyznaczonym terminie będzie skutkowało niedokonaniem rejestracji.

znacznikW przypadku pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu
Weronika Daczyńska Rejestrator Tel.: /58/ 743-13-89
Aleksandra Zulczyk Rejestrator Tel.: /58/ 743-14-07
Alicja Skuza Rejestrator Tel.: /58/ 743-13-92
Katarzyna Zakrzewska Rejestrator Tel.: /58/ 743-14-05
Paweł Lisowski Rejestrator Tel.: /58/ 743-13-91
Aleksandra Staszkiewicz Rejestrator Tel.: /58/ 743-13-99
Joanna Pisarczuk Rejestrator Tel.: /58/ 743-13-98
Marta Kędzierska Rejestrator Tel.: /58/ 743-14-01

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę