Refundacja kosztów opieki. Dodatkowe informacje GUP - Gdański Urząd Pracy


Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem. Dodatkowe informacje GUP

Warunki otrzymania refundacji:

O refundację kosztów opieki na dzieckiem/dziećmi może ubiegać się osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, a o refundację kosztów opieki nad osobą zależną osoba pełniąca opiekę nad tą osobą, jeżeli:
  • została skierowana przez Gdański Urząd Pracy  na staż lub szkolenie
  • złożyła wniosek wraz z  kompletem dokumentów w kancelarii GUP w pok. 022 lub przesłała pocztą.

Wysokość refundacji

Maksymalna dopuszczalna wysokość refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub osoba zależną  wynosi do 600 zł miesięcznie, zgodnie z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi faktycznie poniesione koszty dotyczące opłaty za pobyt oraz wyżywienie.

Okres przysługiwania refundacji:

  • na czas odbywania stażu lub szkolenia
  • nie wcześniej, niż od dnia złożenia wniosku.
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych.
 

znacznikW razie pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Małgorzata Łechtańska Doradca klienta /58/ 743-13-26 malgorzata.lechtanska@gup.gdansk.pl
Załączniki
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki (doc, 113 KB)
Wniosek rozliczeniowy dotyczący faktycznie poniesionych kosztów opieki (doc, 116 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę