Zwolnienia grupowe. Dodatkowa informacja GUP - Gdański Urząd Pracy


Zwolnienia grupowe

znacznikCzym są zwolnienia grupowe?

Zwolnienia grupowe - zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r., poz. 192) w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników
- zwanego dalej "grupowym zwolnieniem".

Liczby odnoszące się do pracowników obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

W celu usprawnienia przebiegu informacji pomiędzy pracodawcą a Gdańskim Urzędem Pracy poza informacjami zawartymi w art. 2 ust. 3 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015r., poz. 192) prosimy również o podanie w piśmie numeru REGON, NIP, EKD lub PKD, informacji o zasięgu zwolnień grupowych czy obejmują tylko Miasto Gdańsk i/lub powiat gdański czy dotyczą całej Polski czy tez wybranych województw lub miast oraz danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za proces zwolnień grupowych w Państwa przedsiębiorstwie.

W celu zgłoszenia zwolnienia grupowego lub w przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z pracownikiem GUP:
 
Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Kamila Eliasz Doradca klienta biznesowego /58/ 743-13-51 kamila.eliasz@gup.gdansk.pl
Gabriela Urbanek Doradca klienta biznesowego /58/ 743-14-57 gabriela.urbanek@gup.gdansk.pl
 
Pracodawcy zainteresowani zorganizowaniem, przez Gdański Urząd Pracy, spotkania informacyjnego dla osób objętych zwolnieniami grupowymi:
  • w siedzibie pracodawcy
  • online, przy użyciu aplikacji ZOOM
prosimy o kontakt z pracownikami GUP:
 
Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Kamila Eliasz Doradca klienta biznesowego /58/ 743-13-51 kamila.eliasz@gup.gdansk.pl
Gabriela Urbanek Doradca klienta biznesowego /58/ 743-14-57 gabriela.urbanek@gup.gdansk.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę