Prace interwencyjne. Dodatkowe informacje GUP - Gdański Urząd Pracy


Prace interwencyjne. Dodatkowa informacja GUP

Przy ubieganiu się o refundację w 2024 r. pracodawca jest zobowiązany do załączenia zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku.

Organizatorem prac interwencyjnych może być pracodawca bądź jednoosobowy podmiot gospodarczy. Preferowani będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres minimum 6 miesięcy.

GUP zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umów o organizację prac interwencyjnych z tymi pracodawcami lub przedsiębiorcami, którzy nie dotrzymali warunków współpracy przy wcześniej zawieranych umowach z urzędem - w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o organizację prac interwencyjnych.
 
Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.
Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się wysokość deklarowanego wynagrodzenia na danym stanowisku pracy w porównaniu do rankingu wynagrodzeń na obszarze Miasta Gdańska i powiatu gdańskiego.
 
W ramach prac interwencyjnych planuje się skierowanie około 50 osób bezrobotnych.
Na miejsca pracy w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych nie będą kierowane osoby, które:
 • były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową u pracodawcy (wnioskodawcy) w ciągu ostatnich 6 miesięcy od daty złożenia wniosku;
 • są współmałżonkiem pracodawcy
 • pełnią bądź pełniły funkcję prezesa, wiceprezesa, prokurenta, członka zarządu lub wspólnika w firmie ubiegającej się o refundację. 
Okres refundacji w bieżącym roku będzie wynosił do 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia, z obowiązkowym zatrudnieniem po okresie refundacji na minimum 3 miesiące. 

Udzielana pomoc dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie przyznawana na zasadach pomocy de minimis.

Wyklucza się refundację stanowiska pracy w ramach prac interwencyjnych  w niżej wymienionych zawodach:
 • sprzedawca/specjalista ds. sprzedaży,
 • przedstawiciel handlowy/handlowiec,
 • telemarketer,
 • spawacz,
 • architekt/asystent architekta,
 • projektant wnętrz/asystent projektanta wnętrz,
 • inżynier budownictwa,
 • geodeta/asystent geodety i pokrewne,
 • mechanik samochodowy,
 • pracownik ogólnobudowlany,
 • fryzjer.
W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski wpływające drogą elektroniczną przez praca.gov.pl oraz ePUAP.

znacznikW przypadku pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Aleksandra Kitowska Doradca klienta /58/ 743-13-37 aleksandra.kitowska@gup.gdansk.pl
Wioleta Pryciak Doradca klienta /58/ 743-13-28 wioleta.pryciak@gup.gdansk.pl
Załączniki
Regulamin w sprawie organizowania i refundacji prac interwencyjnych (pdf, 121 KB)
Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych (doc, 227 KB)
Wniosek o refundację w ramach prac interwencyjnych (doc, 122 KB)
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (pdf, 413 KB)

Menu

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę