Organizacja staży w GUP - Gdański Urząd Pracy


Organizacja staży w GUP

znacznikBony stażowe

W 2021 r. ww. forma wsparcie jest zawieszona.

znacznikStaże

W roku 2021 staże organizowane będą na okres:
•    od 3 do 9 miesięcy – dla osób do 30 roku życia
•    od 3 do 6 miesięcy – dla osób powyżej 30 roku życia
Wnioski o zorganizowanie stażu rozpatrywane są w trybie ciągłym, według kolejności zgłoszeń, do czasu wyczerpania środków finansowych.

Staże będą organizowane u pracodawców/przedsiębiorców gwarantujących zatrudnienie po okresie odbywania stażu na minimum 3 miesiące w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Organizator może we wniosku wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.

W przypadku gdy organizator stażu nie wskaże swojego kandydata, dobór na wskazane w złożonym wniosku stanowisko będzie realizowany maksymalnie przez okres 2 tygodni.

Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu ma obowiązek skierowania osoby bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów tych badań

Nie przewiduje się organizacji staży w zawodach i na stanowiskach, w których jest duża ilość ofert na rynku pracy, między innymi:
  • pracownik ochrony fizycznej,
  • kierowca,
  • sprzedawca/przedstawiciel handlowy,
  • sprzątaczka,
  • telemarketer,
  • pomoc kuchenna,
  • magazynier,
  • spawacz,
  • pracownik ogólnobudowlany i pokrewne.

znacznikW przypadku pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Numer telefonu Adres e-mail
Danuta Wilczewska-Gostomska Doradca klienta /58/743-13-59 danuta.wilczewska@gup.gdansk.pl
Katarzyna Kobiela Doradca klienta /58/743-14-08 katarzyna.kobiela@gup.gdansk.pl
Grażyna Sitarz Doradca klienta /58/743-13-31 grazyna.sitarz@gup.gdansk.pl

 
Załączniki
Wniosek o zorganizowanie stażu (pdf, 936 KB)
Wzór umowy o odbywanie stażu (doc, 50 KB)
Opinia o odbytym stażu (pdf, 233 KB)
Regulamin organizowania staży przez Gdański Urząd Pracy (doc, 112 KB)
lista obecności Regionalny Program Operacyjny (RPO) (doc, 265 KB)
lista obecności Europejski Fundusz Społeczny (doc, 92 KB)
Lista obecności - staż - Fundusz Pracy (FP) (doc, 54 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę