Zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Gdański Urząd Pracy


Zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zwrot części albo całości kosztów poniesionych na wynagrodzenia (...) dodatkowe informacje GUP

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę