Zintegrowany System Zarządzania - Gdański Urząd Pracy


Zintegrowany System Zarządzania

Reagowanie na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku pracy oraz chęć zapewnienia naszym klientom – osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom – efektywnej obsługi na jak najwyższym poziomie to niezmienne wyzwania, stojące przez publicznymi służbami zatrudnienia. Dlatego, w ramach ciągłego doskonalenia naszej oferty, Gdański Urząd Pracy od dnia 15.10.2014 r. rozpoczyna funkcjonowanie w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania. System ten, zgodny z normą ISO 9001:2009, stanowi połączenie dotychczas obowiązujących systemów: zarządzania jakością ISO 9001 oraz kontroli zarządczej. GUP jest pierwszym urzędem pracy w Polsce wprowadzającym to nowatorskie rozwiązanie.

Na zdjęciu strona tytułowa dokumentu Księga Zarządzania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę