Cele GUP - Gdański Urząd Pracy


Cele Gdańskiego Urzędu Pracy na 2020 rok

znacznikObjęcie aktywizacją zawodową (w formie m.in. staży, szkoleń, dotacji na działalność gospodarcza, refundacji wynagrodzeń) minimum 1500 osób bezrobotnych

znacznikRealizacja czterech projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

 • program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER,
 • program aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
 • program aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • program aktywizacji zawodowej dla osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy – „ Odkryj swój kapitał" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

znacznikDziałania w ramach współpracy z pracodawcami

 • organizacja VIII Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza,
 • wsparcie pracodawców w rekrutacji pracowników (organizacja giełd pracy),
 • realizacja projektów rekrutacyjno – szkoleniowych,
 • wsparcie finansowe pracodawców tworzących nowe miejsca pracy,
 • umożliwienie pracodawcom realizacji potrzeb szkoleniowych dla pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • umożliwienie pracodawcom zatrudnienia seniorów (w ramach Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów),
 • organizacja III Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów,
 • umożliwienie pracodawcom zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.

znacznikRealizacja Programów Specjalnych:

 • „ Mama na etacie" – dla kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka,
 • „Praca dla Seniora" – dla osób, które ukończyły 60 rok życia.

znacznikPodniesienie standardów obsługi klientów – przeniesienie GUP do nowej siedziby przy ul. Lastadia 41.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę