Cele GUP - Gdański Urząd Pracy


Cele Gdańskiego Urzędu Pracy na 2024 rok

 1. Objęcie aktywizacją zawodową 1600 osób bezrobotnych (m. in. staże, szkolenia).
 2. Realizacja projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  1) FEP - Fundusze Europejskie dla Pomorza „Aktywne Pomorze".
 3. Działania na rzecz pracodawców:
  1) wsparcie pracodawców w rekrutacji pracowników (organizacja giełd pracy),
  2) wsparcie pracodawców tworzących nowe miejsca pracy (dofinansowanie wyposażenia),
  3) umożliwienie pracodawcom realizacji potrzeb szkoleniowych dla pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  4) umożliwienie pracodawcom zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.
 4. Działania na rzecz kobiet powracających na rynek pracy:
  1) realizacja programu specjalnego „Kobieta na swoim".
 5. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez udzielenie osobom bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.
 6. Aktywizacja zawodowa seniorów.
 7. Wsparcie młodzieży i dorosłych w zakresie rozpoznawania talentów, predyspozycji i konstruowania ścieżki edukacyjno- zawodowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę