Dzialalność Urzędu w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot - Gdański Urząd Pracy


Działalność GUP w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

7 grudnia 2011 r. dyrektorzy 8 powiatowych urzędów pracy, działających na terenie ówczesnego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, podpisali porozumienie o współpracy. Efektem tego jest kilkanaście wspólnych projektów, których realizacja ruszyła od stycznia 2012 roku.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć są, organizowane cyklicznie, Metropolitalne Targi Pracy. W wydarzeniu tym biorą udział pracodawcy, organizacje stymulujące rozwój przedsiębiorczości, a także instytucje szkoleniowe i uczelnie wyższe.

Kolejną ważną inicjatywą jest program "Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy". Dzięki niemu bezrobotni mieszkańcy metropolii, którzy aktywnie poszukują pracy, mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej MZK Gdańsk.

7 grudnia podpisana została także wspólna deklaracja o swobodzie wyboru miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu osoby bezrobotne, które będą skutecznie ubiegać się o przyznanie środków na otworzenie własnej działalności gospodarczej np. w PUP w Tczewie, będą mogły bez przeszkód otworzyć swoją firmę w Gdańsku, Malborku czy Wejherowie.

Wspólne działanie na rzecz metropolitalnego rynku pracy, to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

Podpisanie umowy "Partnerstwa Lokalnego PUP - GOM" nastąpiło w środę 7 grudnia 2011 r. w siedzibie Rady Miasta Gdańska, w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Sygnatariuszami porozumienia są dyrektorzy powiatowych urzędów pracy w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Malborku, Pucku, Tczewie, Wejherowie i Nowym Dworze Gdańskim.

Sukces przedsięwzięcia, jakim okazał się Gdański Obszar Metropolitalny sprawił, że do stowarzyszenia zaczęły dołączać kolejne miasta i powiaty. W efekcie zwiększyła się także liczba urzędów pracy działających w ramach umowy partnerstwa lokalnego PUP - GOM. Począwszy od dnia 28 lutego 2013 r. do grupy urzędów dołączył PUP w Lęborku.

W dwa lata później do grupy gmin zrzeszony w ramach GOM dołączyła Gdynia, sama zaś nazwa stowarzyszenia zmieniła się na Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot.
 
Dokument Pobierz
Umowa Partnerstwa lokalnego pobierz
Deklaracja o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej pobierz
Metropolitalny Rynek Pracy - prezentacja pobierz


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę