Programy i projekty - Gdański Urząd Pracy


Zawartość stron

znacznikRok 2022

W roku 2022 zrealizowano:
  • Czwartą edycję programu specjalnego „Mama na etacie", skierowanego do kobiet wchodzących/powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/ wychowawczym, wychowujących dzieci do 6 roku życia, mieszkanek Gdańska i powiatu gdańskiego. Do programu przystąpiło 15 matek, a 14 z nich podjęło zatrudnienie. Pracodawcy  4 uczestniczek również wzięli udział w programie, dzięki czemu sfinansowano im utworzenie stanowisk pracy, a panie otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe na niezbędne wydatki związane z podjęciem zatrudnienia.
  • Pierwszą edycję programu specjalnego „Kobieta na swoim" skierowanego do bezrobotnych matek wchodzących/powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/ wychowawczym, wychowujących dzieci do 6 roku życia, mieszkanek Gdańska i powiatu gdańskiego. W programie udział wzięło 25 uczestniczek. Wszystkie z nich podjęły działalność gospodarczą przy udziale finansowym GUP oraz otrzymały wsparcie pomostowe na koszty związane z rozpoczęciem i założeniem własnej firmy. Dodatkowo 6 z nich skorzystało ze szkoleń podnoszących kompetencje/kwalifikacje związane z profilem podejmowanego przedsiębiorstwa.
  • Program regionalny „Praca dla Pomorzan". Celem Programu realizowanego w 2022 r. było wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w warunkach pandemii, w zakresie dostosowanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców.  W programie udział wzięło 58 osób, z których 10 otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej, a 48 zostało zatrudnionych na stanowiskach pracy utworzonych w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia lub doposażenia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę