Ważne kontakty i linki polecane przez GUP - Gdański Urząd Pracy


Ważne kontakty i polecane przez GUP strony internetowe

Nazwa instytucji Adres Więcej informacji
Punkt Pomocy Cudzoziemcom Gdańskiego Urzędu Pracy Gdański Urząd Pracy tel. 501679476
Email: cudzoziemcypomoc@gup.gdansk.pl
 
strona www
Pomorski Urząd Wojewódzki Oddział do Spraw Legalizacji Zatrudnienia
ul. Legionów 130, Gdynia,

godziny przyjęć klientów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 9:00 - 14:00, czwartek - 11:00 - 18:00

 
strona www
Państwowa Inspekcja Pracy Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy:
801 002 006

dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych
22 667 65 00

dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych
strona www
Urząd ds. Cudzoziemców Informacje na temat pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Więcej informacji
strona www
Centrum Wsparcia Imigrantek i Imigrantów Instytucja pomagająca cudzoziemców m. in. w nauce języka polskiego, doradztwie zawodowym, udzielająca informacji prawno-pobytowych. strona www
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) Udziela informacji na temat pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce (w jęz. m.in. rosyjskim i ukraińskim). strona www
Komenda Główna Straży Granicznej Informacje dotyczące przekraczania granicy – tel.
+ 48 22 500 41 49 (w godz. 9.00-16.00)

Informacje dotyczące warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: e-mail: zdsc.kg@strazgraniczna.pl
tel.: (22) 513-54-35;, (22) 500- 48 -03; (22) 500- 43-94;, (22) 500 -43-35.
strona www

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę